درباره دفتر حقوقی

فعالیت حقوقی دانشگاه جامع علمی-کاربردی در یک دوره تاریخی، در دو سطح قابل تقسیم است:

الف- فعالیت حقوقی دانشگاه در قالب «واحد حقوقی» در زیر مجموعه معاونت اداری، مالی دانشگاه؛

در این دوره که تا دی ماه سال 1395 ادامه داشته است، به دلیل عدم وجود یا عدم اجرای چارت تشکیلاتی مناسب با امور حقوقی، فعالیت­های امور حقوقی دانشگاه بصورت محدود و عمدتاً ناظر بر رسیدگی به دعاوی بوده است.

ب- فعالیت حقوقی دانشگاه در قالب «دفتر حقوقی»

در این دوره که از بهمن سال 1395 آغاز گردیده است، با تصویب و اجرای چارت جدید دانشگاه به عنوان یک تشکیلات مستقل و زیرنظر مستقیم رئیس دانشگاه تأسیس گردید. در این چارت دفتر حقوقی با سیزده پست سازمانی تعریف شده است که «مدیرکل دفتر حقوقی» در رأس آن قرار دارد.

با توجه به برنامه­های جدید دانشگاه، ساماندهی مراکز علمی کاربردی در سراسر کشور و تمرکز بر مأموریت­گرایی به عنوان مهم­ترین هدف از سوی ریاست دانشگاه تعیین گردید و دفتر حقوقی نیز متناسب با مأموریت­های تعریف شده، وظایفی را عهده دار شد.

با توجه به رویکرد ریاست محترم دانشگاه در ساماندهی امور حقوقی دانشگاه و جلوگیری از ورود خسارت در حوزه­های مختلف اعم از دعاوی، قراردادها، املاک، مقررات و و ظایفی برای دفتر حقوقی تعیین گردید که تا به حال در دانشگاه سابقه نداشته است. با حکم رئیس محترم دانشگاه، مدیرکل دفتر حقوقی به عنوان مشاور رئیس به عضویت هیأت رئیسه دانشگاه درآمد تا در کنار اعضای هیأت رئیسه دانشگاه، مسائل حقوقی در حوزه­های مختلف مورد توجه بیشتری قرار گیرد. در همین راستا، مدیرکل دفتر حقوقی در برخی از شوراهای مهم دانشگاه مانند «عضو شورای نظارت و ارزیابی دانشگاه»، «عضو کمیته انتصابات دانشگاه»، «رئیس کمیته بررسی اساسنامه­های مراکز علمی کاربردی»، «دبیر کارگروه ساماندهی مراکز علمی کاربردی» و «عضو کمیسیون معاملات دانشگاه» حضور دارد.

بطور خلاصه عناوین و حوزه فعالیت­های دفتر حقوقی دانشگاه از سال 1395 بدین شرح است:

1- بررسی و تدوین اساسنامه الگو برای مراکز علمی کاربردی و تصویب آن توسط شورای گسترش آموزش عالی کشور

2- تطبیق وضعیت حقوقی مؤسسین مراکز علمی کاربردی اعم از هیأت مؤسسی و هیأت امنایی با مقررات و تشکیل پرونده برای هریک از آنها در راستای تصویب و ثبت اساسنامه­های مراکز علمی کاربردی

3- ساماندهی و مدیریت صدور کلیه گواهی­های مربوط به مراکز علمی کاربردی سراسر کشور

4- ساماندهی نیروی انسانی

5- تشکیل شورای حقوقی و ارائه نظریه­های حقوقی به ستاد دانشگاه، واحدهای استانی دانشگاه، مؤسسات و مراکز علمی کاربردی

6-پاسخ به استعلام­های حقوقی و تنظیم گزارش­های سازمان بازرسی کل کشور و نهادهای نظارتی

7- ایجاد شبکه رابطان حقوقی در 32 واحد استانی دانشگاه

8- ساماندهی پرونده­های حقوقی و ایجاد بایگانی تخصصی

9- ساماندهی امور قراردادها، پیمان­ها و تفاهم­نامه­ها

10- تنقیح قوانین و مقررات دانشگاه

11- ساماندهی امور قراردادهای دانشگاه

12- نظارت حقوقی بر تنظیم مصوبات و مقررات دانشگاه و شوراهای آن

13- ساماندهی املاک و مستغلات دانشگاه

14-حضور مؤثر در مراجع قضایی و اداری و دفاع از حقوق دانشگاه

15-ارائه نظریه­های مشورتی