اخبار اصلی

با ابلاغ دفتر حقوقی دانشگاه جامع علمی کاربردی:

اعلام ضوابط جدید فضای آموزشی برای متقاضیان تأسیس مراکز علمی کاربردی

دفتر حقوقی دانشگاه جامع علمی کاربردی، طی بخشنامه ای شرایط و ضوابط لازم برای تأیید فضای آموزشی متقاضیان تأسیس مراکز علمی کاربردی را ابلاغ کرد.

ادامه مطلب