با اعلام دفتر حقوقی

اعلام مدارک و اسناد مورد نیاز برای ثبت اساسنامه مراکز غیر دولتی

۰۹ مرداد ۱۳۹۸ | ۱۶:۱۲ کد : ۴۵۱۸۳ مارکیو اخبار اصلی

براساس اعلام دفتر حقوقی، مراکز علمی کاربردی غیردولتی که قبلاً برای دریافت و تکمیل اساسنامه اقدام کرده ­اند می توانند مدارک مورد نیاز را برای ثبت نهایی اساسنامه تکمیل و ارائه نمایند. مدارک مورد نیاز برای هریک از مراکز هیأت امنایی و هیأت مؤسسی متفاوت بوده و مراکز متناسب با ترکیب خود می­بایست مدارک مورد نیاز را تهیه و حداکثر تا تاریخ 9مرداد 1398 به واحد استانی ارائه نمایند. براساس اعلام دفتر حقوقی، به مدارک ناقص و مدارکی که پس از تاریخ ذکر شده ارسال گردد، ترتیب اثری داده نخواهد نشد و پیامد های عدم ثبت بر عهده مراکز خواهد بود.

مدارک مورد نیاز برای مراکز هیأت مؤسسی از اینجا و برای مراکز هیأت امنایی از اینجا  قابل مشاهده است.


( ۷ )

نظر شما :